جوایز جشنواره نهال اعلام شد

جوایز یازدهمین جشنواره فیلم نهال در بخش‌های مختلف به برگزیدگان اهدا شد.
2303896_840

طراحی صحنه و لباس:
تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس:غزاله موتمن (دور یا نزدیک)
دیپلم بهترین طراحی صحنه و لباس:حمد زارع و شلاله خیری (دخترک آت آشغالی)

تدوین:
تندیس بهترین تدوین: محمد نجاریان (آن ها)

تصویر برداری:
ندیس بهترین تصویر برداری: سینا کرمانی زاده (حذف اضطراری)
دیپلم بهترین تصویربرداری:بهروز بادروج (آک آپ آْس)

فیلم نامه:
تندیس بهترین فیلم نامه:مشترکا به هرام و بهمن حاج ابول لو (نحس) – فهیمه
آقاحسنی و پیمان نعیمی (حذف اضطراری)

بازیگری:
تندیس بهترین بازیگر زن: مهسا علافر (حذف اضطراری)
دیپلم بهترین بازیگر زن:ریحانه سلامت (دزدی)
تندیس بهترین بازیگر مرد:هومن کیائی (ناتمام)
دیپلم بهترین بازیگر مرد:جاوید قائم مقامی (آنها)

بهترین فیلم:
تندیس بهترین فیلم تجربی: سایه ها هر کجا می خواهند ی روند
تندیس بهترین فیلم انیمشن:آلزایمر
دیپلم بهترین فیلم انیمیشن: دخترک آت آشغالی
تندیس بهترین فیلم مستند: سنگ شکن گلون آباد
دیپلم بهترین فیلم مستند: آک آپ آس
تندیس بهترین فیلم داستانی: حذف اضطراری
دیپلم بهترین فیلم داستانی: نجس
بهترین فیلم سال اول: شال
تندیس بهترین فیلم نیمه بلند:مشترکا خون مردگی و خیابان خیلی خلوت

کارگردانی:
ندیس بهترین کارگردانی:پیمان نعیمی – فهیمه آقاحسنی (حذف اضطراری)
دیپلم بهترین کارگردانی: بهرام و بهمن حاج ابول لو (نجس)

جایزه ویژه هیئت داوران:
خیابان خیلی خلوت – خانم گل میخکی

جایزه آکادمی:
خانم گل میخکی

جایزه ویژه دبیر جشنواره:
نجس

جایزه بخش موضوع ویژه:
التیام

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران:
خون مردگی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه