اجزای فضای داخلی

شومینه و تلویزیون دو نقطه کانونی در یک فضا

شومینه: قراردادن تلویزیون و شومینه در یک فضا نیازمند یک توازن ظریف است. باید برای این دو نقطه کانونی یک برنامه‌ریزی دقیق کرد تا حسی گرم و گیرا در فضا ایجاد شود. هنگامی که به چیدمان این دو قسمت فکر می کنید حتما به‌دقت اندازه هر کدام را بررسی کنید. چه بخواهید آن‌ها را در کنار هم قرار دهید و چه یکی را در بالا و دیگری را در زیر، ترکیب‌هایی که در این مطلب خواهید دید بی شک به شما در طراحی این دو عنصر کمک خواهند کرد. ۱. انسجام کامل. تلویزیون را مستقیما در بالای شومینه قرار دهید و این دو نقطه کانونی را با محاط‌کردن آن‌ها با چوب و قالب‌های مختلف به

ادامه مطلب ...
شومینه و تلویزیون دو نقطه کانونی در یک فضا

شومینه: قراردادن تلویزیون و شومینه در یک فضا نیازمند یک توازن ظریف است. باید برای این دو نقطه کانونی یک برنامه‌ریزی دقیق کرد تا حسی گرم و گیرا در فضا ایجاد شود. هنگامی که به چیدمان این دو قسمت فکر می کنید حتما به‌دقت اندازه هر کدام را بررسی کنید. چه بخواهید آن‌ها را در کنار هم قرار دهید و چه یکی را در بالا و دیگری را در زیر، ترکیب‌هایی که در این مطلب خواهید دید بی شک به شما در طراحی این دو عنصر کمک خواهند کرد. ۱. انسجام کامل. تلویزیون را مستقیما در بالای شومینه قرار دهید و این دو نقطه کانونی را با محاط‌کردن آن‌ها با چوب و قالب‌های مختلف به

ادامه مطلب ...
میزی که پول ها را به آتش می کشد!

شومینه: طراحی این دکور فوق العاده توسط آتلیه طراحی Amarist انجام شده است که تحول هنر و طراحی معاصر در گذر زمان را به نمایش می گذرد. طرح این میز مجسمه ای متشکل از یک مکعب شیشه ای می باشد که حاوی یاداشت های نیمه سوخته می باشد و به شعله ی کوچکی از آتش مزین شده است. هر قطعه از این یادداشت ها به دقت و ظرافت، و به صورت مجزا طراحی،رنگ آمیزی و چسبانده شده است. در عین حال، سخت ترین قسمت ساخت این وسیله، رسیدن به شکل کاغذ های نیمه سوخته، بدون تداخل و درگیری با آتش بوده است. در نتیجه این تفکر برای بار اول به ذهن بیننده رسوخ می کند شعله، حاصل از سوختن ورق ه

ادامه مطلب ...
میزی که پول ها را به آتش می کشد!

شومینه: طراحی این دکور فوق العاده توسط آتلیه طراحی Amarist انجام شده است که تحول هنر و طراحی معاصر در گذر زمان را به نمایش می گذرد. طرح این میز مجسمه ای متشکل از یک مکعب شیشه ای می باشد که حاوی یاداشت های نیمه سوخته می باشد و به شعله ی کوچکی از آتش مزین شده است. هر قطعه از این یادداشت ها به دقت و ظرافت، و به صورت مجزا طراحی،رنگ آمیزی و چسبانده شده است. در عین حال، سخت ترین قسمت ساخت این وسیله، رسیدن به شکل کاغذ های نیمه سوخته، بدون تداخل و درگیری با آتش بوده است. در نتیجه این تفکر برای بار اول به ذهن بیننده رسوخ می کند شعله، حاصل از سوختن ورق ه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه