کاشت سبزی و میوه ها

پرورش لیمو

<!-- End tittle -->. اگر شما بتوانید نیازهای اساسی درخت لیمو را برآورده کنید، می توانید به راحتی آن را پرورش دهید. <!-- quick-perview -->. <!--<div id="Author">. <div id="Author-img"><img src="/styles/colors/generic/images/1272089499_user. png"></div>. <div id="Author-txt"><p>فرستنده: </p>. <p>درجه تهرانگردی : سرهنگ</p></div>. <div style="clear:both;"></div>. </div>-->. <!-- End nod short content -->. <!-- Printing all of a content -->. لیمو از دیگر درختان مرکبات، بیشترین حساسیت را به سرما دارد. روش کاشت درخت لیمو بسیار ساده است. با توجه به ا

ادامه مطلب ...
نکاتی درباره پرورش سبزیجات در گلدان

<!-- End tittle -->. چگونه می توانیم سبزیجات را در گلدان پرورش دهیم و چه گلدانی برای این کار مناسب است. <!-- quick-perview -->. <!--<div id="Author">. <div id="Author-img"><img src="/styles/colors/generic/images/1272089499_user. png"></div>. <div id="Author-txt"><p>فرستنده: </p>. <p>درجه تهرانگردی : سرهنگ</p></div>. <div style="clear:both;"></div>. </div>-->. <!-- End nod short content -->. <!-- Printing all of a content -->. ما برای در امان ماندن سبزیجات از رقابت با علف‫های هرز و ریشه‫ی مهاجم درخت سرو، آنها را درون گلدان پرورش می‫دهیم. چگونه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه